Get Adobe Flash player

PÓŁKOLONIE 26.06. - 21.07. w MOK DLA DZIECI 6-12 LAT

"OD GÓR AŻ PO MORZE PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

 W dniach 26 czerwca – 21 lipca 2017 roku, Miejski Ośrodek Kultury,,Kamyk”, zorganizował półkolonie dla dzieci w wieku 6 – 12 lat, które z różnych powodów na czas wakacji pozostały w mieście. To właśnie do nich skierowany był tegoroczny projekt zatytułowany „Od gór aż po morze piękna nasza Polska cała”.
Głównym celem półkolonii było pokazanie szeregu możliwości na aktywne i przyjemne spędzenie czasu poza nauką szkolną. Dzieci przez cztery tygodnie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 17:00, będąc uczestnikami programu, miały możliwość rozwijać swoje zainteresowania oraz rozbudzać swoje pasje m.in. poprzez udział w muzycznych spotkaniach pod kierownictwem Jacka Janasika, warsztatach rękodzieła artystycznego, warsztatach teatralnych, wycieczkach tematycznych do ciekawych miejsc naszego kraju, zajęciach rekreacyjnych na pływalni,, Kapry”, czy turniejach wiedzy o Polsce. Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta odbyły się cztery wycieczki. W pierwszym tygodniu pojechaliśmy  do pięknie położonego nad Wartą Uniejowa. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Zagrody Młynarskiej, w której dzieci uczestniczyły w warsztatach własnoręcznie przygotowując podpłomyki z wody, mąki i soli. Po upieczeniu podpłomyków w piecu chlebowym odbyła się degustacja wypieków. Dalszą część programu stanowiły warsztaty i zajęcia na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Pobyt na zamku rozpoczęła prelekcja na temat średniowiecznych obyczajów połączona z prezentacją strojów oraz przedmiotów codziennego użytku z XIV i XV w. Dzieci poznając historię tego miejsca wysłuchały barwnych opowieści oraz uniejowskich legend. Prawdziwą atrakcją dla każdego uczestnika, była próba władania mieczem z epoki. Na koniec weszliśmy na zamkową basztę, z której podziwialiśmy panoramę Uniejowa. W drugim tygodniu odwiedziliśmy historyczną stolicę Mazowsza - Płock. Podczas spaceru po mieście połączonego z opowieścią o czasach Książąt Mazowieckich, podziwialiśmy m.in. rynek z zabytkowymi kamienicami i ratuszem, katedrę, Wzgórze Tumskie. Jako uczestnicy warsztatów edukacyjnych zorganizowanych w formie podchodów ,,W poszukiwaniu złotej szkatułki królowej Bony”, w niekonwencjonalny sposób zwiedziliśmy Muzeum Mazowieckie. Pobyt w Płocku zakończyliśmy wizytą w ZOO. W Dolinie Rzeki Pilicy to kolejna wycieczka tematyczna ukazująca uroki naszej ziemi. Odwiedziliśmy Tomaszów Mazowiecki, a w nim: Skansen Rzeki Pilicy, Niebieskie Źródła- ciekawe wywierzyska krasowe, Groty Nagórzyckie – podziemna trasa turystyczna w dawnej kopalni piaskowca, Spałę oraz Inowłódz. W czwartym tygodniu pojechaliśmy do Muzeum Wsi Radomskiej, skansenu usytuowanego w malowniczym terenie na obrzeżach miasta, w dolinie Mlecznej. Podczas wycieczki dzieci uczestniczyły w warsztatach muzealnych z zakresu dziedzictwa kulturowego:,,Od rośliny do tkaniny” oraz ,,Gałganiane zabawki”. Wraz z przewodnikiem uczestnicy mieli okazję zobaczyć skupione w jednym miejscu zabytki architektury ludowej oraz domy bogatszych mieszkańców( dwory). Oprócz budynków dzieci obejrzały oryginalne naczynia, przedmioty codziennego użytku, a także zwierzęta gospodarcze m.in. owce, kozy itp., dzięki czemu najmłodsi zwiedzający mogli realniej odczuć charakter i uroki życia na wsi z początku XX wieku.
Tradycyjnie projekt zakończył koncert finałowy, tym razem zgodnie z tematem przewodnim zatytułowany ,,Polska to Ojczyzna moja”, w wykonaniu dzieci a przygotowany i poprowadzony przez instruktora muzycznego - Jacka Janasika. Uroczystość otworzyła Dyrektor MOK - Ewa Sowa dziękując rodzicom za zaufanie jakim obdarzają, po raz kolejny, naszą instytucję a dzieciom życzyła aby nigdy nie przestawały pytać, dodając że ,,dziecko to wyspa ciekawości otoczona mnóstwem pytań”. Dziękowała wychowawcom, instruktorom artystycznym, koordynatorowi projektu za pracę  podczas całego programu. Obecny na uroczystości Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński skierował ciepłe słowa do uczestników półkolonii podkreślając znaczenie aktywnego spędzania czasu wolnego, jednocześnie życząc dalszych wspaniałych wakacji.
Po koncercie wszystkie dzieci otrzymały upominki oraz pamiątkowe dyplomy i wraz z rodzicami zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.
Radość dzieci połączona z uśmiechem na ich twarzach, były dla organizatorów największą radością i motywacją do wytyczania działań na przyszłość.
W każdym tygodniu zapisanych było i z programu skorzystało 60 dzieci.
Projekt zgłoszony był do bazy wypoczynku MEN i zarejestrowany w Mazowieckim Kuratorium.

I TYDZIEŃ

 

II TYDZIEŃ

III TYDZIEŃ

IV TYDZIEŃ

 

 

 

 

 

Nasi patroni medialni:
 Nasi partnerzy: Logo przedszkole