Get Adobe Flash player

DLA DZIECI

plakat nauka na gitarze web

Zajęcia w poniedziałki, czwartki i piątki od godz. 15:00

Według indywidualnych zapisów !!!

Przyjmujemy zapisy!

Instruktor: Jacek Łocz

Jacek Łocz - gitarzysta i wokalista m.in. Zespołu "Trapiści" o długoletnim dorobku artystycznym; instruktor muzyczny zespołów dziecięcych; aktualnie prowadzie Zespół "Be zgrzytu" z Milanówka.

 

 

Zajęcia: I grupa: poniedziałki 18:00 - 19:00  

                II grupa: środy 17:00 - 18:00   

AKADEMIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO - kreatywne warsztaty, podczas których w miłej atmosferze uczestnicy będą zapoznawać się z różnorodnymi technikami rękodzielniczymi oraz uczyć się wykorzystywać różnorodne materiały oraz dary natury w pracach artystycznych. Zajęcia dla uczestników od 5 do 15 lat.

W programie m.in.:
- papieroplastyka (quiling, technika pergaminowa, „iris folding”, srapbooking, prace
z bibuły, orgiami przestrzenne, papierowa wiklina, tradycyjne wyroby ludowe)
- biżuteria rękodzielnicza (naszyjniki, kolczyki, ozdoby biżuteryjne)
- odlewy gipsowe (tematyczne odlewy świąteczne, odlewy fantazyjne i inne formy odlewnicze)
- decoupage (klasyczna metoda oraz formy zmodyfikowane)
- wyroby rękodzielnicze z materiałów naturalnych (rękodzieło tematyczne, tradycyjne wyroby ludowe)

Instruktor: Anna Baćmaga

Instruktor: Anna Baćmaga – z zamiłowania i wykształcenia pedagog oraz arteterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach dotyczących wspomagania rozwoju, arteterapii, psychopedagogiki twórczości, jak również metod stymulowania wyobraźni twórczej oraz rozwijania na tej bazie uzdolnień kierunkowych. Pracuje w obszarze animacji kultury i edukacji plastycznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi między innymi jako instruktor zajęć artystycznych i rękodzielniczych. Zajmuje się także nauczaniem w zakresie przetwarzania rzeczy zużytych w przedmioty o nowym, często zaskakującym zastosowaniu.

Więcej informacji dotyczących instruktorki i jej artystycznej pasji życiowej znajduję się na stronie internetowej: www.sztuka.rfv.pl.

alt

 

 

Zajęcia:  I grupa: poniedziałki 17:00 - 18:00 

                 II grupa: środy 18:00 - 19:00  

 Uczestnicy zajęć „MALI MAJSTERKOWICZE” będą zapoznawać się z praktycznymi

technikami w wykonywaniu ręcznych prac konstruktorskich oraz uczyć się:
- podstawowych zasad bezpiecznego wykorzystywania urządzeń technicznych
- wykorzystywać różnorodne materiały do projektowania przedmiotów o różnym
zastosowaniu
- posługiwać się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania,
cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu.

Instruktor: Anna Baćmaga

Instruktor: Anna Baćmaga – z zamiłowania i wykształcenia pedagog oraz arteterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach dotyczących wspomagania rozwoju, arteterapii, psychopedagogiki twórczości, jak również metod stymulowania wyobraźni twórczej oraz rozwijania na tej bazie uzdolnień kierunkowych. Pracuje w obszarze animacji kultury i edukacji plastycznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi między innymi jako instruktor zajęć artystycznych i rękodzielniczych. Zajmuje się także nauczaniem w zakresie przetwarzania rzeczy zużytych w przedmioty o nowym, często zaskakującym zastosowaniu.

 

 

 

Zajęcia:  poniedziałki, godz. 17.00-17.45, grupa I, dzieci w wieku od 5 do 7 lat ,

                poniedziałki, godz. 18.00-18.55, grupa II,  dzieci w wieku od 8 do 11 lat

Dzieci pracują w dwóch grupach wiekowych: 5 -7 lat, 8 - 11 lat.
Zajęcia mają na celu pobudzenie wrażliwości rytmicznej i muzycznej dzieci poprzez śpiew, grę na instrumentach perkusyjnych oraz taniec. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody szkoły Carla Orffa. Troje uczestników zajęć wykorzystało umiejętności nabyte na zajęciach podczas występów w programach telewizyjnych.


Instruktor: Jacek Janasik - muzyk, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie i dwuletniego Studium Carla Orffa. - To, co jest najbliższe dziecku - słowo, gest, ruch - dziecko tworzy samo z siebie - śpiewa, układa historię, naśladuje zaobserwowane ruchy i gesty. Ta twórczość jest inspiracją do dalszych działań. Osiągnięcia zawodowe: zakwalifikowanie się trójki dzieci do programu telewizyjnego TVP 1 "Od przedszkola do Opola", oraz w programie "5 - 10 - 15".

Zajęcia: czwartki, godz. 16:00 - 17:00 (4 - 6 lat); godz. 17:10 - 18:10 (7 - 10 lat); godz. 18:20 - 19:20 (11 - 15 lat)

Projekt artystyczno-edukacyjny będący połączeniem treningu twórczego myślenia, zagadnień z zakresu dziedziny sztuki i kultury współczesnej, architektury przestrzeni, a także tworzenia, rejestracji, obróbki, montażu, udźwiękowienia oraz prezentacji form animowanych. Na zajęciach uczestnicy będą uczyć się eksperymentowania i odważnego myślenia nie opartego na schematach.

Instruktor: Anna Baćmaga

Z zamiłowania i wykształcenia pedagog oraz arteterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach dotyczących wspomagania rozwoju, arteterapii, psychopedagogiki twórczości, jak również metod stymulowania wyobraźni twórczej oraz rozwijania na tej bazie uzdolnień kierunkowych. Pracuje w obszarze animacji kultury i edukacji plastycznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi między innymi jako instruktor zajęć artystycznych i rękodzielniczych. Zajmuje się także nauczaniem w zakresie przetwarzania rzeczy zużytych w przedmioty o nowym, często zaskakującym zastosowaniu.


 

Zajęcia: środy, godz. 17:10 - 18:10 (7 - 9 lat) dla klas 2 i 3; 18:20 - 19:20 (9 - 11 lat) dla klas 4 i 5

Poprzez połączenie matematyki z uwielbianym przez dzieci Minecraftem, nauka trudnych zagadnień staje się przyjemnością oraz daje motywację do zdobywania wiedzy.

Instruktor: Tomasz Gorczyński

Tomasz Gorczyński-trener szkoleń IT w Komputrilo Akademii Komputerowej, pasjonat programowania, Minecrafta i nowych technologii.

Zajęcia: 

              I grupa: wtorki, godz. 10:00 - 11:00 (1 - 2 lata)

              II grupa: wtorki, godz. 11:15 - 12:15 (3 - 4 lata)

Artystyczne Figle Migle - na zajęciach dzieci wykonują przeróżne prace plastyczne, uczą się funkcjonować w grupie. Mają też okazję spotkania się z rówieśnikami i przyswajania zasad wspólnej zabawy. Zajęcia mają na celu umożliwienie rodzicom oraz opiekunom spędzenie wolnego czasu w aktywny, a zarazem twórczy sposób ze swoimi pociechami.

Instruktor: Anna Baćmaga

Z zamiłowania i wykształcenia pedagog oraz arteterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach dotyczących wspomagania rozwoju, arteterapii, psychopedagogiki twórczości, jak również metod stymulowania wyobraźni twórczej oraz rozwijania na tej bazie uzdolnień kierunkowych. Pracuje w obszarze animacji kultury i edukacji plastycznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi między innymi jako instruktor zajęć artystycznych i rękodzielniczych. Zajmuje się także nauczaniem w zakresie przetwarzania rzeczy zużytych w przedmioty o nowym, często zaskakującym zastosowaniu.

 

Zajęcia:  I grupa: środy 10:45 - 11:30 (2 - 3 lata)     

                II grupa: wtorki godz. 15:50 - 17:05 (4-6 lat)  

                III grupa: wtorki godz. 17:15 - 18:30 (10-13 lat)   

                IV grupa: środy godz. 16:15 - 17:30 (10-13 lat) 

                 V grupa: czwartki godz. 15:50 - 17:05 (7-9 lat) 

                 VI grupa: czwartki godz. 17:15 - 18:30 (7-9 lat)  

Handmade English – kreatywna zabawa i zanurzenie w języku angielskim
Podczas zajęć Handmade English twoje dziecko będzie:
- poznawało język angielski podczas zabawy, zanurzając się w języku
- spontanicznie rozumiało i mówiło proste słowa, wyrażenia po angielsku
- powtarzało rymowanki po angielsku 
- rozwijało sprawność ruchową
- poznawało otaczający je świat
- rozwijało wyobraźnię i kreatywność
a przy tym doskonale się bawiło.
Podczas zajęć Handmade English dzieci rozwijają sferę poznawczo – ruchową, manualną, ćwiczą rączki i precyzyjność. Poznają otaczający je świat poprzez angażowanie i pobudzanie wszystkich zmysłów. Zajęcia są przygotowane ze szczególnym uwzględnieniem wieku i możliwości rozwojowych dzieci na danym  etapie. Dużo jest ruchu, zabaw i piosenek, które pomagają w zapamiętywaniu nowych słów i wyrażeń. 
Zajęcia są spójne z pedagogiką Montessori, gdzie prowadzący podąża za dzieckiem, wspomaga je, ale nie wyręcza w działaniu. Bardzo ważne jest budowanie zadowolenia z samego siebie, satysfakcji z własnych osiągnięć. Najmłodsze dzieci będą mogły spędzić wspaniały czas razem z psychologiem i lektorem jednocześnie.
Uczestnicy w ramach zajęć dostają bezpłatnie wszystkie materiały. Rodzice dzieci (2-3- letnich) mogą uczestniczyć w zajęciach, ale nie muszą (jeśli dziecko będzie się czuło wystarczająco bezpieczne, aby zostać bez opiekuna).
Spotkania składają się z 2 części: nauki pamięciowej oraz artystycznej. Zajęcia są ułożone w bloki tematyczne; dany blok tematyczny obejmuje od 2 do 4 spotkań. Uczymy języka tak jak to się odbywa w naturalnym środowisku np. kiedy jeden z rodziców jest tylko anglojęzyczny, czyli zwracamy się do dzieci w języku angielskim, ale „podrzucamy” także polskie wyrażenia, aby nie powodować blokad językowych. W trakcie zajęć, dzieci zaczynają posługiwać się językiem ang. w sytuacjach zadaniowych np. prosząc o podanie jakiegoś przedmiotu, którego najczęściej używamy (klej, nożyczki, farby, papier i wiele innych),witając się, pytając o pozwolenie itp.
Grupy są zróżnicowane wiekowo.
Zabawy ułożone są tak, aby wykluczać rywalizację. Większość pomocy dydaktycznych wykonujemy samodzielnie. Dzieci uczą się nie tylko na flashcards, ale także na realnych, prawdziwych przedmiotach. W wielu pracach artystycznych wykorzystujemy materiały recyklingowe i z naturalnego środowiska. Podczas prac manualnych dzieci słuchają nagrań związanych z tematem zajęć. W starszej grupie ćwiczenia w większej mierze rozwijają zdolność mówienia pełnymi zdaniami, czytania, pisania a wybór prac artystycznych dostosowany jest do zainteresowań młodzieży w tym wieku.

Instruktor: ANETA BORYS – JAKUBOWSKA

Psycholog, socjoterapeuta, posiada kwalifikacje pedagogiczne, liczne szkolenia dot. pracy z dziećmi. Od ponad 15 lat uczy dzieci indywidualnie i grupowo jęz. angielskiego oraz pracuje jako psycholog. Swój warsztat pracy nieustannie rozwija poprzez udoskonalanie form nauczania o nowe metody m.in. kreatywne gry i zabawy. Razem z Martą Kosieradzką napisała program kursu Handmade English, który z powodzeniem realizowała w ubiegłym roku szkolnym. Prywatnie mama dwójki dzieci, miłośniczka natury, uprawia jogę, interesuje się Tradycyjną Medycyną Chińską i Kuchnią Pięciu Przemian.

Instruktor: SYLWIA WALICHNOWSKA
Studentka nauczania języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim, swoje pierwsze kroki w karierze nauczyciela stawia w Pracowni Językowo-Terapeutycznej Amigo. Posiada zdolności artystyczne, gra na gitarze. Prywatnie szczęśliwa, młoda mężatka, wiecznie uśmiechnięta entuzjastka podróżowania i jazdy na rowerze.
altalt

 plakat balet web

 

Zajęcia: we wtorki, I grupa (3 - 5 lat) godz. 17:00 - 17:45;  II grupa (6 - 10 lat) 18:00 - 19:00

Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejsza ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia , jest samym życiem.

Taniec jest nieodłącznym elementem naszego życia. Jest nadal jednym ze sposobów przezywania i uzewnętrzniania emocji, formą fizycznego i duchowego odreagowania oraz okazją do zabawy i najprostszym sposobem zawierania znajomości. Taniec nie tylko bawi, ale również kształci i uczy.

Instruktor: Małgorzata Włoczkowska

Małgorzata Włoczkowska ukończyła Państwową Szkołę Baletową im. Romana Turczynowicza, Studium Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie w klasie gry na fortepianie, Szkołę Muzyczną II stopnia w Warszawie na kierunku rytmiki, Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie - specjalność pedagogika. W latach 1982-2003 była tancerką, solistką i inspektorem baletu w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego w Karolinie.

Cele ogólne:

  Upowszechnienie tańca jako doskonałej formy wychowania i rozrywki dla dzieci.

  Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.

  Popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku.

  Poznanie różnych form tańców, stylów oraz technik tanecznych.

  Kształtowanie wrażliwości artystycznej na piękno, muzykę , harmonię ruchów ciała.

Cele szczegółowe:

  Kształtowanie orientacji w przestrzeni Sali

  Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

  Rozróżnienia pojęć : w lewo , w prawo, w przód w tył

  Kształtowanie umiejętności rytmicznego poruszania się

  Kształtowanie umiejętności naśladowania innych

  Kształtowanie umiejętności prawidłowej i zgodnej współpracy w parze i grupie rówieśniczej

  Kształtowanie ogólnej motoryki dziecka w wieku przedszkolnym.

  Wprowadzenie ruchów z zakresu koordynacji.

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

  Rozwój zainteresowania dziecka

  Dopasowanie ruchu do charakteru muzyki

  Poruszanie się zgodnie z rytmem

  Odtworzenie i zapamiętanie poszczególnych kroków i figur składających się na dany taniec.

  Współdziałanie w zespole w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.

  Poznanie własnej wartości i prezentowanie mocnych stron

Procedura osiągnięcia celu:

  Systematyczna praca na zajęciach

  Staranne wykonywanie wszystkich ćwiczeń

  Poznanie podstawowych pas nauczanych tańców

  Ćwiczenia utrwalające koordynację ruchów tanecznych

  Tworzenie zespołowego układu tanecznego

  Uświetnienie całorocznej pracy pokazem tanecznym .

Podstawowe kroki taneczne :

Krok marszowy – to zwykły chód w rytmie muzyki

Krok polki – uczymy dzieląc krok na krok chaisee najpierw na nogę prawą , potem lewą . Następnie łączymy chaisee z krokiem do przodu.

Pas Chainee

Battement tandus w trzech kierunkach- przód , bok , tył

Battement tandus jete w trzech kierunkach- przód , bok , tył

Port de bras od I do IV

Soute

Paqiure


 

Zajęcia: czwartki godz.  16:30 - 17:30 (5 - 7 lat); godz. 17:40 - 18:40 (7 - 8 lat); godz. 18:50 - 19:50 (8 - 9 lat)

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych i informatycznych oraz nauka pogramowania. Udział w warsztatach z matematyki z programowaniem jest dla dzieci dobrym startem do zrozumienia i logiki programowania. Rozwija kluczowe umiejętności niezbędne do nauki matematyki, szeroko pojętej informatyki, kreatywności oraz pracy w grupie. Poprzez połączenie nauki programowania z matematyką, nauka trudnych zagadnień staje się przyjemnością oraz daje motywacje do zdobywania wiedzy.

Instruktor: Tomasz Gorczyński
 
Tomasz Gorczyński-trener szkoleń IT w Komputrilo Akademii Komputerowej, pasjonat programowania, Minecrafta i nowych technologii.

ZAJĘCIA: Czwartek, godz. 17:30-18:30

Wiek uczestników: dzieci w wieku 6-12 lat

Zajęcia kształtujące artystyczną osobowość dziecka poprzez śpiew, taniec i muzykę. Wprowadzające dzieci w przyjazny świat bajki, baśni, muzyki filmowej...

Instruktor: Danuta Kłudczyńska absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Była solistka Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ,,Mazowsze”. Odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi – Zasłużony dla Kultury.

 altaltaltaltalt

ZAJĘCIA : LEGO WEDO sala 14

      I grupa - sobota, godz. 8:50 - 9:50 (6 - 8 lat) grupa początkująca

      II grupa - sobota, godz. 10:00 - 11:00 (6 - 8 lat) grupa początkująca

      III grupa - sobota, godz. 11:10 - 12:40 (7 - 10 lat) kontynuacja

                     IV grupa - sobota, godz. 12:50 - 14:20 (7 - 10 lat) kontynuacja

Zajęcia LEGO WEDO dla początkujących skierowane sa do tych najmłodszych dzieci, które jeszcze nie uczestniczyły w zajeciach robotyki. Podczas zajęć korzystamy z edukacyjnych zestawów Lego WeDo 1.0 oraz laptopów.Na poczatku każdych zajęć dzieci otrzymują instrukcje budowlaną, wskazówki konstrukcyjne oraz programistyczne. Następnie przystępuję do budowania.Kiedy konstrukcja jest juz ukończona, przystępują do programowania.Programowanie odbywa się w intuicyjnym, graficznym programie komputerowym dostosowanym do możliwości i umiejętności 6-8 letnich dzieci. Budowanie zaczniemy od bardzo prostych mechanizmów, zobaczymy
jak działa silnik, czujniki, zbudujemy różnego rodzaju przekładnie i zaprogramujemyje, a nastepnie przejdziemy do trudniejszych projektów.
Dzieci, które nie miały wczesniej kontaktu z komputerem, z pomoca instruktora szybko nabywają niezbędnych umiejętności potrzebnych do zaprogramowania robota.

Zajecia Lego WeDo dla kontynuujących skierowana sa do dzieci , które już uczestniczyły w warsztatach z robotyki, ale chciałyby kontynuować swoją przygodę z robotykąś. A także dla nieco starszych dzieci, które po raz pierwszy mają kontakt z tego rodzaju zajęciami.Podczas zajęć wykorzystujemy edukacyjne zestawy klocków Lego WeDo 2.0. Nowa generacja klocków Lego WeDo 2.0 to zestawy znacznie powiększonew stosunku do WeDo 1.0, pozwalające na większą kreatywność.Lego WeDo 2.0 podąża za nowymi technologiami i konstrukcja łaczy się z
komputerem poprzez bluetooth dając o wiele więcej mozliwości. Zajęcia zaczynamy od dobrania dzieci w dwuosobowe zespoły (nabywanie umiejetności pracy w grupie, to ważny element zajęć). Następnie przedstawiony
zostaje temat zajęć, omówione funkcjonalności jakie ma spełniać budowana konstrukcja. Dzieci otrzymują instrukcje budowlaną i wskazówki programistyczne. Podczas niektórych zajęc nie bedzie typowej instrukcji,
a dzieci bedą miały za zadanie stworzyć budowle na podstawie np. wskazówek instruktora oraz np. zdjęc. Programowanie odbywa sie w intuicyjnym grficznym programie dostosowanym do umiejetności dzieci.

Instruktor: Katarzyna Cieślak,absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania, od kilku lat realizuje swoje pasje w pracy z dziećmi. Ulubiona pani od robotyki.Swoim spokojnym i rzeczowym podejściem potrafi maluchom wytłumaczyć podstawy „zachowania” robotów. Przy opracowywaniu zajęć jej pierwszym recenzentem jest córka. 

 

Zajęcia:

                I grupa: poniedziałek, godz. 9:30 - 10:15 (dzieci od 8 miesięcy do 1,5 roku)

                II grupa: poniedziałek godz. 10:30 - 11:15 (dzieci od 1,5 roku do 3 lat)

                III grupa: poniedziałek godz. 16:00 - 16:45 (grupa mieszana)

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (45 min), grupa 8-10 Maluszków i ich Rodziców spotyka się na zajęciach.
Poprzez śpiewanie piosenek przy akompaniamencie pianina i klarnetu, ćwiczenia rytmiczne, muzyczne opowiadania oraz zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i ciekawych rekwizytów, dziecko wprowadzane jest w świat muzyki.

Instruktor: Katarzyna Wasilewska

Katarzyna Wasilewska absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na UMCS w Lublinie, od 14 lat nauczyciel edukacji przedszkolnej. Dodatkowo ukończyła podyplomowe studia w zakresie terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbyła wiele kursów, które rozwinęły jej ofertę zajęciową. Obecnie w trakcie półrocznego Kursu Gordonowskiego. Pracowała także jako animator imprez dziecięcych. Prywatnie mama czteroletniej Marcelinki, bardzo wesołej i muzycznej dziewczynki.

„Muzyczna Przygoda Melomaluszka” to zajęcia dla najmłodszych dzieci (8 mcy – 3 lata).
Zajęcia opierają się na Teorii Uczeni się Muzyki E. E. Gordona, której istotą jest stymulowanie naturalnego rozwoju wrażliwości muzycznej u małych dzieci poprzez dźwięki, rytmy oraz ruch.
Struktura zajęć składa się ze śpiewanek i rytmiczanek wykonywanych naprzemiennie. Do każdej prowadzący dobiera odpowiedni ruch, tak żeby całość była swobodną zabawą dla dziecka. Melodie są śpiewane w różnych skalach muzycznych (dur, mol, skale modalne), natomiast rytmiczanki są wykonywane w różnym metrum (dwu-, trzy-, pięcio-, siedmio-, i dziesiecio-dzielnym).
Głównym celem zajęć gordonowskich jest wzbogacenie języka muzycznego dziecka poprzez prezentację i osłuchanie melodii różnych skal modalnych/tonalności, ruch i improwizację. Podczas zajęć dzieci uczą się słuchać, wypowiadać i myśleć muzycznie, improwizować i bawić muzyką a do zabawy wykorzystywane są przeróżne rekwizyty – kolorowe chusteczki, piórka, chusta animacyjna i inne. Zajęcia przeplatają w sobie formy statyczne (zabawy w kręgu)
i ekspresyjne ruchowo (skaczemy, biegamy, tańczymy, kołyszemy się) oraz momenty tzw. ciszy audiacyjnej. W czasie zajęć używamy jak najmniej słów, staramy się cały czas śpiewać (głównie na sylabach znanych dziecku :”pa”, „da”, „la”, „na”, „ma). Dzieci mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu. To my dorośli podążamy za dzieckiem.

Jak wyglądają zajęcia?
I. Umuzykalnienie (ok. 30 min)
W tej części zajęć pojawią się melodie zróżnicowane pod względem tonalności i charakteru, przeplatane rytmiczankami w metrum parzystym, nieparzystym i nieregularnym. Uczestnicy są zachęcani do muzycznego dialogu i do swobodnego ruchu w rytmie muzyki. W czasie zajęć dzieci uczą się odnajdywać tonikę na zakończenie melodii oraz rozwijają poczucie rytmu. Czasami do zabaw włączane są drobne rekwizyty, pobudzające uczestników do muzykowania. Wszyscy korzystają z naturalnego, pierwszego instrumentu, jakim jest własne ciało i głos.
II. Zabawa z muzyką (ok. 15 min)
Druga część zajęć to wesoła zabawa z muzyką. Będziemy śpiewać znane piosenki, grać na instrumentach perkusyjnych, tańczyć do muzyki. Zabawy muzyczno – ruchowe odbywają się
przy akompaniamencie wiolonczeli .

Rola Rodzica/Opiekuna w czasie zajęć:

Niezwykle ważne jest aby Państwo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Czas przeznaczony na zajęcia powinien być w stu procentach wykorzystany na zabawę z Maluszkiem przy muzyce. Jesteśmy dla dziecka autorytetem i wzorem do naśladowania. Na zajęciach wyznajemy zasadę:

„Nieważne jak Rodzic śpiewa i gra, ważne że śpiewa i gra”

Dodatkowo jako aktywni uczestnicy zajęć będą mogli Państwo obserwować, w jaki sposób Wasze dziecko spontanicznie i bez przymusu poznaje dźwięki i rytmy. Wspólne śpiewanie
i zabawa wpływają bardzo korzystnie na rozwój dziecka, a wspólne "działanie" wzmacnia więzi między rodzicami i dziećmi. Ale przede wszystkim sprawia ogromną radość! Propozycje zabaw pojawiających się na zajęciach na pewno zainspirują Państwa do wspólnej zabawy z dzieckiem także w domu.

Zajęcia:    wtorki w godz. 16.30-18.00 ( 6-10 lat) - I grupa

                 wtorki w godz. 18:15 - 19:45 (10 - 18 lat) - II grupa

Zajęcia plastyczne mające na celu poznanie głównych technik malarskich i rysunkowych, poznawanie i rozwiązywanie podstawowych problemów malarskich takich jak kompozycja, forma, faktura. Zajęcia będą łączyły wzbogacanie wiedzy o sztuce z rozwijaniem zdolności kreatywnego myślenia i talentem manualnym.

Instruktor:Justyna Mańkowska - absolwentka Wydziału Malarstwa  ASP we Wrocławiu.  Maluje, rzeźbi, projektuje unikatowe stroje i biżuterię. Inspiracji poszukuję w  pięknych pejzażach  Opolszczyzny, gdzie należy do Związku Artystów Plastyków i  spędza wakacyjne plenery malarskie.  Prowadzi warsztaty pracy twórczej dla młodzieży i dorosłych. Jest instruktorem w filii MOK Kamyk, w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej w Pruszkowie.

altalt

altaltaltalt

 

ZAJĘCIA: poniedziałek, środa, godz. 19:00 - 20:00 – dla dzieci w wieku od 7 do12 lat (grupa początkująca)

Capoeira jest nie tylko sztuką walki, ale i stylem życia, który niesie pozytywne przesłanie, i może być wykorzystywany do pomocy innym. Na treningach uczymy się sztuki walki, samoobrony, akrobatyki, gry na tradycyjnych instrumentach, podstaw języka portugalskiego i historii capoeiry. Członkowie biorą udział w pokazach, warsztatach, oraz corocznej ceremonii Batizado, czyli przyznawania stopni w capoeirze z udziałem brazylijskich mistrzów.

Instruktor: Dominika Rembelska


Dominika Rembelska, dyplomowana instruktorka samoobrony - capoeira jest jej pasją od 11 lat. Swoje umiejętności rozwijała podczas licznych staży i festiwali w Brazylii i Europie. Od początku 2000 do 2008 roku trenowała w grupie Beribazu pod kierunkiem brazylijskiego mistrza Jorga Liuza oraz Aldo Martinsa w grupie Capoeira Raiz pod przewodnictwem Mestre Bailarino.

 

altaltalt

Zajęcia:  poniedziałki I grupa, godz. 16.30-18.00 (grupa początkująca);                     

                poniedziałki II grupa, godz. 18:00 - 19:30 (grupa początkująca);                

                wtorki III grupa, godz. 17:15 - 18:45 (grupa zaawansowana);                      

                środy IV grupa, godz. 17:15 - 18:45 (grupa zaawansowana)                      

Zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym (młodszych i starszych). Program zajęć obejmuje: podstawy rysowania, kompozycje, rysunek linearny i walorowy, światłocień, pracę nad martwą naturą i rysunek z wyobraźni, wstęp do nauki perspektywy.
Ingrida Wycichowska, absolwentka Architektury Politechniki Poznańskiej. Prowadząc warsztaty z dziećmi dzieli się z nimi swoją wielką pasją związaną z rysunkiem i malarstwem.

Instruktor: Ingrida Wycichowska - absolwentka Architektury Politechniki Poznańskiej. Prowadząc warsztaty z dziećmi dzieli się z nimi swoją wielką pasją - rysunkiem i malarstwem.

 

Nasi patroni medialni:
 Nasi partnerzy: Logo przedszkole