Get Adobe Flash player

{nomultithumb}

 

 

 

30 listopada 1995 roku Uchwałą Rady Miasta Pruszkowa nadano Miejskiemu Ośrodkowi Kultury - imię prof. Aleksandra Kamińskiego.

Profesor Aleksander Kamiński (1903-1978) -autor między innymi "Kamieni na szaniec"- mieszkał w Pruszkowie w latach dwudziestych. Tutaj rozpoczął swoją pierwszą pracę w Domu dla Sierot, prowadzonym przez Marynę Falską, współpracownicę Janusza Korczaka. W Pruszkowie założył Związek Harcerstwa Polskiego i sprawował funkcję komendanta Hufca Pruszkowskiego . Był gorącym orędownikiem prawdy i szlachetności. Niestrudzonym krzewicielem zasad moralności godnej szacunku. Bezgranicznym patriotą. Druh A. Kamiński przez przyjaciół nazywany "Kamyk" w dniu Jubileuszu 75-lecia powiedział:

"Jeśli mam swe życzenie przekazać młodym /.../ - to nade wszystko życzę, aby silniej odczuwali potrzebę dawania. /.../ W dawaniu bowiem rośnie prawdziwa radość życia"

 

 

Nasi patroni medialni:
 Nasi partnerzy: Logo przedszkole